Valtio

12,00€

Rosa Meriläinen opiskeli politiikkaa samanaikaisesti Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitok­sella ja käytännön politiikassa. Hän havaitsi, etteivät kaikki valtio-opilliset viisaudet ja periaatteet näy elä­västi arjen politiikassa. Jotkin teoriat tuntuivat jää­vän vaille vastinetta todellisuudessa.

Valtio on Meriläisen oma valtio-oppi. Hän ker­too mahdollisimman yleistajuisesti ja viihdyttäväs­ti omat mielipiteensä poliittisen järjestelmän keskei­sistä periaatteista. Hän esittää väitteitä, joihin hän kuulee mielellään vastaväitteitä, sillä valtio-opissa ei useimmiten ole kysymys kiistämättömistä tosiasiois­ta, vaan mielipiteistä: ”Näin minä sen näen, tätä mi­nä haluan.”

Kirjassa Meriläinen käy läpi keskeiset valtio-opil­liset käsitteet käyttäen hyväkseen sitä osallistuvaa ha­vainnointia, jota on saanut poliitikkona tehdä. Osan teorioista ja käsitteistä hän tuomitsee fiktioksi, osa tuntuu hyviltä ihanteilta ja osa faktalta. Konkreettiset vastaukset kirja antaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on yhteiskunta? Mitä on politiikka? Mitä poliitikkojen pitäisi tehdä? Mitä opittavaa utopioista? Millaisia ovat diktaattorit?

Kirja toimii kattavana, mutta helppolukuisena perusteoksena Suomen poliittisesta järjestelmästä. Politiikka on hauskaa, joten siitä voi myös kirjoittaa hauskasti! Meriläinen kirjoittaa järjestelmän sisältä; rakkaudella ja kunnioituksella kaikkia niitä kohtaan, jotka omistautuvat politiikalle. Erityisesti ne, jotka ovat kiinnostuneita demokratian kehittämisestä, löy­tävät kirjasta välineitä työhönsä.

Tuote sisältää postikulut.

Rosa Meriläinen, Teos, 2010
ISBN 978-951-851-197-0
Pehmeäkantinen, 381 s.

Ostoskori

0 tuotetta 0,00€